28 september 2019

Title

Click here to edit subtitle

Regler

REGLER

Deltakerne er selv ansvarlig for å sette seg inn i informasjon som arrangør gir, samt sørge for å delta på informasjonsmøte.

Lese invitasjon og regler!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Junior Herrer og damer er en trenings-klasse ( ja dere får tider fra etapper)

 • Premiering: Pokal/plakett til 1,2 og 3 + mye premier som loddes ut

 • Samtlige deltakere må ha gyldig lisens (NCF) og skal fremlegge dette ved henting av startnr.


 • OBS!! Det er ikke mulig og løse engangslisens 


 • Hardbarka Enduro trenings klasse er åpen for alle deltakere fra og med det året man fyller 13 opp til 16 år. Husk identifikasjon med fødselsdato          ved uthenting av startnummer


 • Deltakere skal følge merkinger og anvisninger satt av arrangør. Løyper og transporter er gott merket med piler og merkebånd!


 • Deltakere skal holde seg til stien, ikke kappe svinger eller ta snarveier som opplagt gir en tidsfordel.
         Bryter man merkebånd må man tilbake i løypa der man brøyt båndet.
         Merkebånd skal repareres av den som kjører ut ur løypa.


 • Stivett og respekt for natur er grunnleggende elementer for arrangementet, både for å bevare fine stier og for å bevare et godt forhold med                  lokale interesser. Det er derfor forbudt med forsøpling eller unødig ødeleggelse av stier. • Blir man tatt igjen av deltakeren bak, skal man slippe syklisten forbi, og heller prøve å holde følge.


 • Mislighold av regler kan føre til tidsstraff eller diskvalifisering basert på alvorlighetsgrad. • Deltakere skal bruke hjelm når de sykler, både opp og ned. Hjelmen skal være på hodet!


 • Øvrige beskyttelse og rustning som kne, albu, rygg osv er valgfritt.


 • Den enkelte deltaker plikter å stoppe og hjelpe en skadet deltaker, og sørge for at nærmeste vakt får beskjed om hendelsen.  • Ved behov skal nødnummer ringes umiddelbart. Det oppfordres på det aller sterkeste å ha med mobiltelefon med tilstrekkelig batteri. 
       Første hjelp TEL NR: 
Ikke klart!


 • Det er påbudt å stoppe om du kommer til en skadet syklist. Du vil evt. få lik tid som den beste etappetiden. (vurdering av arrangør) 


 • Deltakere får bare lov til å bruke en og samme sykkel


 • Det er ikke lov med hjelp fra støtteapparat utenifra under konkurransen.  • Man skal være selvforsynt med reservedeler, mat, og drikke under hele konkurransen, men det er tillatt og få hjelp av en med-deltaker.


 • Depotområde forekommer kun på base området V Alpin Lodge. Det er ellers forbudt å legge fra seg utstyr utenfor anviste plasser. 

 • Påmelding og betaling av startavgift gjøres online innen angitt påmeldingsfrist.

 • Påmeldingsavgift kan ikke refunderes.