28 september 2019

Title

Click here to edit subtitle

Regler

 

REGLER 

Deltakerne er selv ansvarlig for å sette seg inn i informasjon som arrangør gir, samt sørge for å delta på informasjonsmøte. 

Lese invitasjon og regler!!


# Premiering: Pokal/plakett til 1,2 og 3 + mye premier som loddes ut 


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viktig info Junior klasser:

  • Junior Herrer og damer er en trenings-klasse ( ja dere får tider fra etapper)
  • Samtlige deltakere må ha gyldig lisens (NCF) og skal fremlegge dette ved henting av startnr.
  • OBS!! Det er ikke mulig og løse engangslisens 
  • Hardbarka Enduro trenings klasse er åpen for alle deltakere fra og med det året man fyller 13 opp til 16 år.
  • Husk identifikasjon med fødselsdato ved uthenting av startnummer

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


* Samtlige deltakere må ha gyldig lisens (NCF) og skal fremlegge dette ved henting av startnr.


* Dersom en ikke har helårslisens kan engangslisens løses i forbindelse med utlevering av startnummer. For mer informasjon, se NCF lisenssider. 
 
  Link:
 https://reg.eqtiming.no/?EventUID=21027


* Hardbarka Enduro er åpen for alle deltakere fra og med det året man fyller 17 år. Husk identifikasjon med fødselsdato ved uthenting av                       startnummer. 

  OBS! Vi har en egen trenings klasse for 13-16år!


* Ryttere skal følge merkinger og anvisninger satt av arrangør. Ryttere skal holde seg til stien, ikke kappe svinger eller ta snarveier som opplagt gir en   tidsfordel. Bryter man merkebånd må man tilbake i løypa der man brøyt båndet.  

  Løyper og transporter er gott merket med piler og merkebånd!
  Merkebånd skal repareres av den som kjører ut ur løypa.


* Påmelding og betaling av startavgift gjøres online innen angitt påmeldingsfrist.


* Stivett og respekt for natur er grunnleggende elementer for arrangementet, både for å bevare fine stier og for å bevare et godt forhold med lokale       interesser. Det er derfor forbudt med forsøpling eller unødig ødeleggelse av stier.* Blir man tatt igjen av deltakeren bak, skal man slippe syklisten forbi, og heller prøve å holde følge.


* Mislighold av regler kan føre til tidsstraff eller diskvalifisering basert på alvorlighetsgrad.* Deltakere skal bruke hjelm når de sykler, både opp og ned. Hjelmen skal være på hodet!


* Øvrige beskyttelse og rustning som kne, albu, rygg osv er valgfritt.


* Påmeldingsavgift kan ikke refunderes.


* Ved behov skal nødnummer ringes umiddelbart. Det oppfordres på det aller sterkeste å ha med mobiltelefon med tilstrekkelig batteri. 
  Første hjelp TEL NR: 
Ikke klart


* Det er påbudt å stoppe om du kommer til en skadet syklist. Du vil evt. få lik tid som den beste etappetiden.   (vurdering av arrangør) 


* Deltakere får bare lov til å bruke en og samme sykkel


* Det er ikke lov med hjelp fra støtteapparat utenifra under konkurransen. * Man skal være selvforsynt med reservedeler, mat, og drikke under hele konkurransen, men det er tillatt og få   hjelp av en med-deltaker.


* Depotområde forekommer kun på anviste steder. Det er ellers forbudt å legge fra seg utstyr utenfor anviste plasser.